Psykoterapi och handledning - nyttigt för hjärta och hjärna!
Gustaf Berglund är legitimerad psykoterapeut och socionom. Han har arbetat inom psykiatrin i 25 år och startade för snart 15 år sedan firman Interloquium, som på latin betyder ”samtal mellan människor”. Den ligger väldigt bra till på Norra Källgatan i centrala Västerås, och här arbetar Gustaf mestadels med individer, men även med familjer och grupper.

Gustafs specialitet är att använda sig av det familjeterapeutiska tankesättet. Han har jobbat ensam på Interloquium fram tills för två månader sedan när han tog hjälp av Iréne Nordlund, legitimerad psykolog.
Interloquium är en liten verksamhet som Gustaf driver vid sidan av sin anställning inom landstinget. Gustaf har nu även fått avtal med företaget Carema, som driver två vårdcentraler i Västerås, och därifrån får patienter remiss av sin husläkare till Interloquium. De patienter som får remiss betalar som för ett vanligt besök på vårdcentralen, något som Gustaf tycker är väldigt bra; idag finns det många människor som behöver terapi men saknar möjlighet eftersom det är för dyrt.

I Gustafs yrke är det väldigt viktigt att kunna vara flexibel; patient och terapeut måste ha förtroende för varandra, och här byggs ett personligt schema för varje patient. De personer som kommer till Interloquium är vanliga människor som hamnat i någon typ av kris i arbetet eller privat. Tillsammans med patienten försöker Gustaf och Iréne komma fram till en lösning på problemet; i vissa lägen kan det hjälpa att bara ha någon som lyssnar.
– Hos oss får man tid på sig att prata om det man vill utan att känna att pengarna tickar iväg, säger Gustaf. Här är nämligen det första besöket 90 minuter utan att för den sakens skull kosta mer än ett annat besök, något som många uppskattar.
I framtiden planerar Interloquium att satsa mer på företagskunder.
– Att hitta lösningar och nya idéer till problem är viktigt i ett företag. Genom terapisamtal enskilt eller i en hel arbetsgrupp kan vi förebygga att man blir utarbetad eller att tankarna låser sig. Det skulle många företag tjäna på, tror Gustaf.
Terapi blir allt vanligare på arbetet såväl som privat. Det har också blivit mer öppet och accepterat att söka hjälp om man behöver det, och ingen tycker det är någonting märkvärdigt med det. Tvärtemot är det något som är spännande, intressant, helt naturligt och framför allt nyttigt för hjärta och hjärna.

Interloquium

Bransch:
Hälsa

Telefon: 0708-470481
Fax: 021-410481


Email:
info@interloquium.com

Hemsida:
www.interloquium.com

Adress:
Interloquium
N Källgatan 29
72211 Västerås

| 13 SENASTE FÖRETAGEN